Hỗ trợ tiếng Việt cho Twilio Stack: Vietnamese Support for Twilio Stack
Hỗ trợ tiếng Việt cho Twilio Stack: Vietnamese Support for Twilio Stack
Gold

Hỗ trợ tiếng Việt cho Twilio Stack: Vietnamese Support for Twilio Stack

Hợp thức hóa về mặt ngôn ngữ Twilio ở Việt Nam: Twilio localization in Vietnam

About

Seasalt.ai cung cấp tính năng tự động hóa AI ngôn ngữ tiếng Việt khi sử dụng Twilo Stack. Điều này bao gồm Nhắn tin (SMS, WhatsApp, Trò chuyện), Thoại, tính năng xác minh và IVR.


Giải pháp tác nhân ảo của chúng tôi hỗ trợ tiếng Việt với những kiến thức cơ bản trong các ứng dụng, FAQ, nhận dạng giọng nói, tổng hợp giọng nói, chatbot, bot thoại và các giải pháp contact center.


Seasalt.ai provides AI automation for the Vietnamese language using the Twilio stack. This includes Messaging (SMS, WhatsApp, Chat), Voice, Verify, and IVR.


Our virtual agent solution supports Vietnamese with applications in knowledge base, FAQ, speech recognition, speech synthesis, chatbot, voice bot, and contact center solutions.

Khách hàng đa kênh

Đáp ứng những yêu cầu của khách hàng: tập trung vào web / thiết bị di động, hiển thị trên nhiều kênh, ưu tiên tự phục vụ và khách hàng có mức độ hài lòng thấp hơn.

Đại lý siêu cấp

Chúng tôi hỗ trợ các đại lý của bạn với tính năng tự động hóa AI: Cổng kết nối giúp xây dựng khách hàng thân thiết, chi tiết về kinh doanh theo thời gian thực và huấn luyện bằng giọng nói, đề xuất bán kèm hoặc bán thêm và đào tạo đa kỹ năng.

Tự động hóa AI

Được cung cấp bởi SeaSuite, chúng tôi cung cấp: giờ hỗ trợ tự động 24x7, trợ lý cho các siêu đại lý và tự động hóa các hoạt động tại văn phòng (chẳng hạn như RPA).


Seasalt AI Inc
Gold
Seasalt: Fullstack Cloud Communication AI
seasalt.ai/

More Solutions from Seasalt AI Inc
Verify with SMS and Email for 2FA listing banner

Verify with SMS and Email for 2FA

Gold
Bulk (Batch) SMS Campaigns listing banner

Bulk (Batch) SMS Campaigns

Gold
ZenDesk Flex Extension listing banner

ZenDesk Flex Extension

Gold